Home > Industrie/Domeniu > Comunicaţii

Comunicaţii

The activity of conveying information and ideas to others through the exchange of speech, written messages, signals or behaviour such as body language.

6Categorii 8393Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Comunicaţii

Comunicaţii > Scriere tehnică

arhitectură de redactare a informaţiilor de tip Darwin

Comunicaţii; Scriere tehnică

ARID este o arhitectură cu un subiect XML pentru redactarea şi publicarea de conţinuturi. Dezvoltat iniţial de IBM în 1999, multe alte instrumente folosesc sistemul DITA, cum ar ...

ajutor inclus

Comunicaţii; Scriere tehnică

Ajutorul inclus este documentaţia care apare într-o fereastră, un ecran, sau filă din cadrul softului. Spre deosebire de ajutorul sensibil la context, utilizatorii nu dau click pe ...

limbaj controlat

Comunicaţii; Scriere tehnică

Un subset al limbajului natural cu restricţii în legătură cu modul de folosire al gramaticii şi vocabularului pentru a reduce sau elimina ambiguitatea şi complexitatea. Scopul ...

foaie în stil cascadă

Comunicaţii; Scriere tehnică

Ansamblu de reguli care menţionează modul în care un browser web afişează textul de pe o pagină HTML. Spre deosebire de formatarea HTML, avantajele acestei foi sunt următoarele: * ...

explicaţie

Comunicaţii; Scriere tehnică

O explicaţie este un text şi o linie care indică o zonă sau o trăsătură a unei ilustraţii sau al unui desen tehnic, oferind informaţii despre acea trăsătură, cum ar fi numele ...

sistem de management al conţinutului

Comunicaţii; Scriere tehnică

Un sistem de management al conţinutului este un instrument software care oferă gestionarea şi administrarea documentelor: autori, colaborări şi automatizarea producerii. SMC ...