Home > Industrie/Domeniu > Comunicaţii

Comunicaţii

The activity of conveying information and ideas to others through the exchange of speech, written messages, signals or behaviour such as body language.

6Categorii 8393Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Comunicaţii

Comunicaţii > Comunicaţii corporative

audit de comunicare

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Cercetare sistematică a membrilor unui public ţintă - de multe ori membrii ai presei sau potenţiali clienţi - pentru a stabili gradul de cunoaştere sau reacţia la un produs, ...

comunitatea de practică

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Grup de oameni pe care îi interesează acelaşi domeniu, creat în principal pentru a obţine mai multe cunoştinţe şi pentru a avansa idei şi tehnologii specifice domeniului ...

cercetare continuă

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Cercetare desfăşurată în mod constant cu scopul de a obţine informaţii cum ar fi tendinţe, probleme şi fluctuaţii ale pieţii.

copierea datelor

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Date pe care o publicaţie cere să le copieze.

testarea materialului

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Cercetare care stabileşte reacţiile şi răspunsurile la materialele scrise.

definirea scopurilor publicităţii pentru măsurarea răspunsurilor

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Un sistem de planificare a acţiunilor publicitare astfel încât rezultatele sale să poată fi monitorizate cantitativ.

întâlnire de consiliu

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Reuniune formală a directorilor sau a consilierilor la care participă de exemplu experţi în comunicare şi directori, în cadrul căreia se discută probleme şi strategii legate de ...