Home > Industrie/Domeniu > Religie > Scientology

Scientology

Developed by L. Ron Hubbard, Scientology is a religion that believes people are immortal beings who have forgotten their true nature. It attempts to help people understand one’s true spiritual nature and one’s relationship to self, family, groups, mankind, all life forms, the material universe, the spiritual universe and the Supreme Being. Scientology addresses the spirit—not the body or mind—and believes that Man is far more than a product of his environment, or his genes.

Contributors in Scientology

Scientology

Pan-determinată

Religie; Scientology

Capabil să Vezi ambele părţi. Pan-determinismul este determinismul sau determinismul din două părţi. În cazul în care o persoană se jucau ambele părţi ale unui joc de şah, el ar fi exercitarea ...

durere-droguri-hipnoza (PDH)

Religie; Scientology

O tehnica de modificare comportamentală utilizate de către serviciile militare şi de informaţii în care durerea, medicamente sau hipnoza, sau orice combinaţie a acestora, sunt administrate pentru a ...

perceptic

Religie; Scientology

Orice mesaj de sens, vedere, sunetul, mirosul, etc.

apparency

Religie; Scientology

Ceva ce pare a fi, care pare a fi un anumit fel; ceva ce pare a fi, dar este diferit de modul în se pare. În dianetica si Scientologia apparency este folosit pentru a înţelege ceva care arata un fel ...

Pauza de ARC

Religie; Scientology

O scădere bruscă sau tăierea de afinitate, realitate sau comunicare cu cineva sau ceva. Tulburari cu oameni sau lucruri (ARC pauze) venit din cauza o slabire sau sundering afinitate, realitate sau ...

evaluare

Religie; Scientology

O tehnică de audit, care vă ajută să izoleze domenii specifice sau subiecte pe care o preclear a taxa, astfel încât acestea pot fi abordate în audit.

audit

Religie; Scientology

Scientologia consiliere, luate din audire cuvântul Latin care înseamnă "a"auzi sau a asculta. Auditul este o formă foarte unic de consiliere personale care ajută un individ uita-te la propria sa ...

Glosare dezvoltate

How to Stay Motivated in MLM

Categorie: Business   1 7 Terms

Political Parties in Indonesia

Categorie: Politici   1 7 Terms