Home > Industrie/Domeniu > Mediu înconjurător > Pollution

Pollution

For terms related to pollution.

Contributors in Poluare

Pollution

sanitare

Mediu înconjurător; Poluare

Conectat cu păstrarea locuri curat și sănătos să trăiască, în special prin eliminarea deşeurile umane.

deșeurilor industriale

Mediu înconjurător; Poluare

Substanțele stânga-peste la un procedeu industrial, cum ar fi apa murdara, produse chimice, bucățile de metal, ulei, murdărie, așchii de lemn și produse alimentare însemnări sunt toate denumite ...

de smog

Mediu înconjurător; Poluare

O formă de poluarea aerului care se produce când lumina soarelui reacționează cu gaze otrăvitoare din fabrici şi automobilelor.

miasma

Mediu înconjurător; Poluare

Vapori nocivi, proveniţi din descompunerea materiei organice, care poluează atmosfera; atmosferă nesănătoasă, apăsătoare. Termenul \"miasmă\" este legat şi de \"teoria miasmei\", care s-a ...

poluare fonică

Mediu înconjurător; Poluare

Niveluri dăunătoare sau deranjante ale zgomotului cum sunt cele de la avioane, industrie, etc.

azbest

Mediu înconjurător; Poluare

Oricare din cele câteva minerale (precum crisotilul) care se separă în fibre lungi şi flexibile care produc azbestoză şi care au fost descoperite ca şi cauze ale anumitor tipuri de cancer, fiind ...

dioxină

Mediu înconjurător; Poluare

Oricare dintre cele câteva hidrocarburi toxice heterociclice persistente care apar în special ca produse secundare ale diverselor procese industriale.

Glosare dezvoltate

BPMN

Categorie: Business   1 10 Terms

Role Play Games (RPG)

Categorie: Divertisment   1 19 Terms