Contributors in Oxizi

Oxides

oxid

Chimicale anorganice; Oxizi

Un oxid este un compus chimic care conţine cel puţin un atom de oxigen în formula sa chimică. Oxizii de metal, de obicei, contin un anion de oxigen în stare de oxidare -2. Cea mai mare parte din ...

Glosare dezvoltate

Halloween

Categorie: Cultură   8 3 Terms

Greatest amusement parks

Categorie: Divertisment   1 1 Terms