Home > Industrie/Domeniu > Biologie > Herpetology

Herpetology

Herpetology is the branch of biology concerned with the study of amphibians and reptiles. Amphibians include such animals as frogs, toads, salamanders, newts, caecilians and gymnophiona, whereas reptiles include snakes, lizards, amphisbaenids, turtles, terrapins, tortoises, crocodilians, and the tuataras.

Contributors in Herpetologie

Herpetology

Wallace

Biologie; Herpetologie

Cercetător britanic, care a fost un lider în dezvoltarea teoriei evoluţiei de selecţia naturală.

pentru herpetofauna

Biologie; Herpetologie

Pentru herpetofauna este ramura de Zoologie în cauză cu studierea amfibieni (inclusiv broaşte, broaşte, salamandre, tritoni şi gymnophiona) şi reptile (inclusiv şerpi, şopârle, amphisbaenids, broaşte ...

Glosare dezvoltate

Apple Watch Features

Categorie: Tehnologie   2 8 Terms

The art economy

Categorie: Arte   1 7 Terms