Home > Industrie/Domeniu > Cadouri şi artizanat > Handicraft

Handicraft

A manual art,trade, or occupation

Contributors in Artă meşteşugărească

Handicraft

artizanat

Cadouri şi artizanat; Artă meşteşugărească

Artizanat, mai exact exprimat ca artisanic de artizanat, uneori numit bogăţii, este un tip de lucru în cazul în care dispozitivele de utile si decorative sunt realizate complet manual sau folosind ...

Glosare dezvoltate

Machining Processes

Categorie: tehnologie   1 20 Terms

Top U.S. Universities 2013-2014

Categorie: Educaţie   1 20 Terms