Home > Industrie/Domeniu > Limbă > General language

General language

Use this category for general terms related to languages.

Contributors in Limbi în general

General language

de facto

Limbă; Limbi în general

O expresie latină care înseamnă "de [] faptul." În drept, deseori înseamnă "în practică, dar nu neapărat hirotonit de lege" sau "în practică sau realitate, dar nu oficial stabilit." Este frecvent ...

răpire

Limbă; Limbi în general

Acesta este un termen folosit de Peirce pentru a vorbi despre o formă de inferenţă (în afara deducţiei şi a inducţiei) prin care tratăm un semnificant ca exemplu al unei reguli dintr-un cod familiar, ...

decodificare aberantă

Limbă; Limbi în general

Termen al lui Eco prin care se face referire la decodificarea unui text prin folosirea unui alt cod decât a celui folosit la codificarea sa. A se vedea de asemenea: Coduri, Decodificare, Codificare ...

signifianţi absenţi

Limbă; Limbi în general

Signifianţii care lipsesc dintr-un text dar care (prin contrast) influenţează totuşi înţelesul unui significator folosit în mod concret (făcând parte din aceeaşi paradigmă) Două forme de absenţă sunt ...

coduri estetice

Limbă; Limbi în general

Coduri din diferite arte expresive (poezie, dramă, pictură, sculptură, etc.) sau funcţii expresive şi poetice evocate în orice fel de text. Acestea sunt coduri care tind să favorizeze conotaţia şi ...

sofism afectiv

Limbă; Limbi în general

Aşa-numitul ,,sofism afectiv\" (identificat de teoreticienii literari care considerau că înţelesul se rgăseşte în text) implică crearea unei legături între înţelesul unui text şi interpretările ...

semne analogice

Limbă; Limbi în general

Semnele analogice (cum ar fi picturile dintr-o galerie sau gesturile din comunicarea faţă în faţă) sunt semne într-o formă în care sunt percepute ca presupunând existenţa unor relaţii graduale în ...

Glosare dezvoltate

Indonesia Top Cities

Categorie: Călătorii   2 10 Terms

Ghetto Slang

Categorie:    1 7 Terms