Home > Industrie/Domeniu > Utilităţi > Gas

Gas

Of or relating to gas that is used in a facility for heat.

Contributors in Benzină

Gas

exploatarea petrolului

Utilităţi; Benzină

procesul prin care uleiul este forate şi prelucrate

conservaţionişti

Utilităţi; Benzină

o persoană care susţine sau promovează puternic de conservare şi gestionare atentă a resurselor naturale şi de mediu

contaminare

Utilităţi; Benzină

Una care contaminează; contaminant.

date spaţiale

Utilităţi; Benzină

Datele pe care este reprezentată ca imagini 2D sau 3D. Un sistem de informaţii geografice (GIS) este una dintre aplicaţiile primare de date spaţiale (teren hărţi).

pantă

Utilităţi; Benzină

O linie înclinată, suprafata, avion, poziţia sau direcţie.

deversări de petrol

Utilităţi; Benzină

Un strat de ulei plutind pe apă sau care acoperă ţărmului unui corp de apă; -de obicei de petrol care a scurgeri de un petrolier.

defrişare

Utilităţi; Benzină

Pentru a reduce şi clar departe copaci sau pădurile din.

Glosare dezvoltate

10 Of The Most Dangerous Hit-men of All Time

Categorie: Divertisment   2 10 Terms

Game Types and

Categorie: Divertisment   2 18 Terms