Home > Industrie/Domeniu > Comunicaţii > Corporate communications

Corporate communications

Terms related to companies' efforts to communicate with their customers, staff and the world.

Contributors in Comunicaţii corporative

Corporate communications

audit de comunicare

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Cercetare sistematică a membrilor unui public ţintă - de multe ori membrii ai presei sau potenţiali clienţi - pentru a stabili gradul de cunoaştere sau reacţia la un produs, serviciu sau ...

comunitatea de practică

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Grup de oameni pe care îi interesează acelaşi domeniu, creat în principal pentru a obţine mai multe cunoştinţe şi pentru a avansa idei şi tehnologii specifice domeniului respectiv.

cercetare continuă

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Cercetare desfăşurată în mod constant cu scopul de a obţine informaţii cum ar fi tendinţe, probleme şi fluctuaţii ale pieţii.

copierea datelor

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Date pe care o publicaţie cere să le copieze.

testarea materialului

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Cercetare care stabileşte reacţiile şi răspunsurile la materialele scrise.

definirea scopurilor publicităţii pentru măsurarea răspunsurilor

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Un sistem de planificare a acţiunilor publicitare astfel încât rezultatele sale să poată fi monitorizate cantitativ.

întâlnire de consiliu

Comunicaţii; Comunicaţii corporative

Reuniune formală a directorilor sau a consilierilor la care participă de exemplu experţi în comunicare şi directori, în cadrul căreia se discută probleme şi strategii legate de marcă şi de ...

Glosare dezvoltate

African Instruments

Categorie: Arte   1 8 Terms

Huaiyang Cuisine

Categorie: Food   2 3 Terms