Home > Industrie/Domeniu > Educaţie > Child care services

Child care services

Contributors in Servicii de îngrijire a copilului

Child care services

Limba engleză ca a doua limbă (ESL)

Educaţie; Servicii de îngrijire a copilului

ESL standuri pentru contexte în care indivizii sunt înconjurate de limba engleză, dar nu este lor maternă sau acestea nu sunt vorbitori nativi.

documentaţie

Educaţie; Servicii de îngrijire a copilului

Totalitatea mijloacelor de informare relative la o problemă sau la un domeniu de activitate; documentare.

fraudă

Educaţie; Servicii de îngrijire a copilului

Înșelăciune, act de rea-credință săvârșit de cineva, de obicei pentru a realiza un profit material de pe urma drepturilor altuia; hoție.

venit necâştigat prin muncă

Educaţie; Servicii de îngrijire a copilului

Bani primite de la orice sursă decât locul de muncă.

creşă

Educaţie; Servicii de îngrijire a copilului

Programe destinate copiilor cu vârsta de 3-5 ani de acordare a unei educații timpurii cu scopul de a-I pregăti pentru școală. Programele sunt denumite de asemenea preșcolar și / sau creșă.

verificare

Educaţie; Servicii de îngrijire a copilului

Confirmarea faptelor și informațiilor folosite pe un segment determinat.

lista de așteptare

Educaţie; Servicii de îngrijire a copilului

O listă de copii prioritară pentru programul de îngrijire dar care nu poate fi derulată din cauza resurselor limitate. O listă de așteptare poate fi o metodă de alocare a serviciilor în mod echitabil ...

Glosare dezvoltate

Starbucks Teas Beverages

Categorie: Food   2 29 Terms

Social Psychology

Categorie: Ştiinţă   2 26 Terms