Home > Industrie/Domeniu > Contabilitate > Auditing

Auditing

The systematic review and examination of an individual's or organization’s accounting records to verify their accuracy.

Contributors in Audit

Auditing

rechiziţie

Contabilitate; Audit

Măsură prin care statul obligă pe cetățeni la cedarea temporară a unor bunuri necesare armatei sau statului în timp de război. Măsură excepțională prin care un organ al administrației de stat obligă ...

aserţiune

Contabilitate; Audit

Afirmație, care nu este însoțită de o probă; judecată care exprimă constatarea unei stări de fapt. Enunț care este dat ca adevărat; afirmație. Propunere înaintată și susținută de cineva ca fiind ...

on-line

Contabilitate; Audit

Echipament, dispozitiv sau mod de prelucrare a datelor conectat direct la calculator.

paragraful introductiv

Contabilitate; Audit

Primul paragraf din raportul auditorului standard, care identifică situaţiile financiare auditate, Statele situaţiile financiare sunt responsabilitatea conducerii şi că responsabilitatea auditorului ...

stoc tag-ul

Contabilitate; Audit

O etichetă ataşat la obiecte de inventar, care identifică obiecte de inventar pentru a ajuta la numărare inventar fizic.

antreprenor

Contabilitate; Audit

Compania în care are loc o investiţie. Adesea folosit pentru a descrie o investiţie de metoda de capital, în care investitorul rapoarte o cota din venitul net antreprenor.

lepuit

Contabilitate; Audit

O schemă pentru a acoperi o deturnare de fonduri, utilizând plățile efectuate de un client pentru a reduce soldul creanţe de un alt client.

Glosare dezvoltate

Bridges in Belgrade, Serbia

Categorie: Călătorii   1 3 Terms

Acquisitions made by Apple

Categorie: Tehnologie   2 5 Terms