Home > Industrie/Domeniu > Chimicale organice > Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

Contributors in Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcohol & Hydroxybenzene & Ether

alcool izopropilic

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul izopropilic (cunoscut și ca izopropanol, 2-propanol sau abreviat IPA) este o denumire obișnuită pentru un compus chimic cu formula moleculară C3H8O. Este un compus incolor, inflamabil cu ...

metanol

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Metanolul, cunoscut și ca alcool metilic, alcool din lemn, nafta din lemn sau spirt din lemn este o substanță chimică având formula CH3OH (adeseori, abreviat MeOH) Este cel mai simplu alcool și este ...

alcool denaturat

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul denaturat sau spirtul metilat este etanol care conține aditivi care îl fac mai otrăvitor și mai neplăcut la gust și de aceea, nebăubil. În unele cazuri este colorat. Alcoolul denaturat se ...

spirt denaturat

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul denaturat sau spirtul denaturat se folosește ca solvent și drept carburant pentru arzătoarele cu spirt și pentru lămpile de gătit pentru camping. În unele cazuri este colorat. Alcoolul ...

etilenglicol

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Etilenglicolul (etan-1,2-diol) este un compus organic larg folosit ca antigel pentru vehicule și ca precursor al polimerilor. În forma sa pură, este un lichid dulceag, fără miros, fără culoare, ...

glicerol

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Glicerolul (sau glicerina) este un compus poliol simplu. Este un lichid vâscos, fără miros și fără culoare care este larg folosit în rețetele farmaceutice. Glicerolul are trei grupări hidroxil care ...

alcool n- butilic

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul n- butilic sau n-butanolul sau normal butanolul este un alcool primar cu o structură de 4 carbon și cu formula moleculară C4H9OH. Izomerii săi includ izobutanol, 2-butanol și terț butanol. ...

Glosare dezvoltate

British food

Categorie: Food   1 1 Terms

Extinct Birds and Animals

Categorie: Animale   2 20 Terms