Home > Industrie/Domeniu > Transport

Transport

Any mode or method of locomotion that serves to move people, goods or services from one location to another.

15Categorii 47993Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Transport

Transport > Transport

bază de aprovizionare

Transport; Transport

O bază de pe uscat din care furnizarea bărci exploatate.

Fondul de compensare a poluării petroliere internaţionale

Transport; Transport

O agenţie interguvernamentale proiectat să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate de poluarea ulei, depășește armatorului răspundere. Acesta a fost creat de o convenție de ...

Certificatul internațional de linie de încărcare

Transport; Transport

Un certificat care dă detalii de o navă bordul liber şi afirmă că nava a fost supravegheat şi liniile de încărcare corespunzătoare marcate pe laturile ei. Certificatul este emis ...

barja remorcher integrat (ITB)

Transport; Transport

O barjă mare integrat din spate pe la Arcul de un remorcher construite intenţionat pentru a împinge barja.

apele interioare

Transport; Transport

Se referă la lacuri, fluxuri, râuri, canale, căile navigabile, orificiile de admisie, golfuri şi similare.

Incoterms

Transport; Transport

Incoterms sunt un set de reguli uniforme de codificare a interpretarea termenilor comerciale definesc drepturile şi obligaţiile cumpărătorului şi vânzătorului într-o tranzacţie ...

gaj maritimă

Transport; Transport

privilegiat susţin asupra bunurilor maritim, cum ar fi o navă, pentru serviciile prestate sau leziuni cauzate de acea proprietate.