Home > Industrie/Domeniu > Religie

Religie

Refers to any set of beliefs of any community or nation, concerning the cause, nature, and purpose of life and the universe, especially when considered as the creation of a supernatural or divine agency.

14Categorii 70899Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Religie

Religie > Mormonism

limba adamică.

Religie; Mormonism

O limbă perfectă scrisă şi vorbită dată de Dumnezeu lui Adam.

activ în biserică.

Religie; Mormonism

Se referă la participarea regulată la reuniuni, respectarea principiilor Evangheliei şi acceptarea chemările bisericii. (A se vedea activitate din biserica din pagina iniţială a ...

aşezământ.

Religie; Mormonism

Ordonante de instruire şi legământ efectuate de şi pentru persoanele fizice în temple.

district.

Religie; Mormonism

(1) O unitate ecleziastică, formată din mai multe ramuri ale Bisericii într-o zonă geografică unde participările nu sunt organizate; (2) o unitate de organizare în misiuni, ...

Legea de consacrare

Religie; Mormonism

Un principiu divin prin care bărbaţii şi femeile în mod voluntar dedica timpul, talentele, şi bogăţie materială stabilirea şi construirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Apostolul

Religie; Mormonism

Un birou în preoţia Melhisedec; de obicei, un membru a cvorumului celor doisprezece apostoli.

viața veșnică

Religie; Mormonism

Slăvire la gradul cel mai înalt din Împărăția Cerurilor; adesea vorbit despre ea ca „vieți veșnice”.