Home > Industrie/Domeniu > Chimicale organice

Chimicale organice

Any member of a large class of gaseous, liquid, or solid chemical compounds whose molecules contain carbon.

5Categorii 654Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Chimicale organice

Chimicale organice > Alcool, hidroxibenzen şi eter

alcool izopropilic

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul izopropilic (cunoscut și ca izopropanol, 2-propanol sau abreviat IPA) este o denumire obișnuită pentru un compus chimic cu formula moleculară C3H8O. Este un compus ...

metanol

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Metanolul, cunoscut și ca alcool metilic, alcool din lemn, nafta din lemn sau spirt din lemn este o substanță chimică având formula CH3OH (adeseori, abreviat MeOH) Este cel mai ...

alcool denaturat

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul denaturat sau spirtul metilat este etanol care conține aditivi care îl fac mai otrăvitor și mai neplăcut la gust și de aceea, nebăubil. În unele cazuri este colorat. ...

spirt denaturat

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul denaturat sau spirtul denaturat se folosește ca solvent și drept carburant pentru arzătoarele cu spirt și pentru lămpile de gătit pentru camping. În unele cazuri este ...

etilenglicol

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Etilenglicolul (etan-1,2-diol) este un compus organic larg folosit ca antigel pentru vehicule și ca precursor al polimerilor. În forma sa pură, este un lichid dulceag, fără miros, ...

glicerol

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Glicerolul (sau glicerina) este un compus poliol simplu. Este un lichid vâscos, fără miros și fără culoare care este larg folosit în rețetele farmaceutice. Glicerolul are trei ...

alcool n- butilic

Chimicale organice; Alcool, hidroxibenzen şi eter

Alcoolul n- butilic sau n-butanolul sau normal butanolul este un alcool primar cu o structură de 4 carbon și cu formula moleculară C4H9OH. Izomerii săi includ izobutanol, ...