Home > Industrie/Domeniu > Literatură

Literatură

Of or pertaining to the art of writing in any form or style, most especially published works.

19Categorii 66119Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Literatură

Literatură > Ficţiune

alegorie

Literatură; Ficţiune

O naraţiune simbolic în care detaliile suprafeţei implică un sens secundar. Alegorie de multe ori ia forma de o poveste în care personajele reprezintă calităţi morale.

onomatopee

Literatură; Ficţiune

The use of words to imitate the sounds they describe. Words such as buzz and crack are onomatopoetic. The following line from Pope's "Sound and Sense" onomatopoetically imitates ...

narator

Literatură; Ficţiune

Voce şi vorbitor implicite de o lucrare fictivă, să se distingă de autor reale de viaţă. A se vedea punctul de vedere.

metonimie

Literatură; Ficţiune

O figură de stil în care un termen strâns legate este înlocuit pentru un obiect sau o idee. Un exemplu: am întotdeauna au rămas fideli coroanei. A se vedea sinecdoca.

metaforă

Literatură; Ficţiune

A comparison between essentially unlike things without an explicitly comparative word such as like or as. An example is "My love is a red, red rose." Compare Simile.

ironie

Literatură; Ficţiune

Un contrast sau o discrepanţă între ceea ce se spune şi ceea ce se înţelege sau între ceea ce se întâmplă şi ceea ce este de aşteptat să se întâmple în viaţa şi în literatură. ...

hiperbolă

Literatură; Ficţiune

O figură de stil care implică exagerare.