Home > Industrie/Domeniu > Forţe de ordine

Forţe de ordine

The collective name for the efforts of enforcing and ensuring observance, obedience to the law.

10Categorii 10965Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Forţe de ordine

Forţe de ordine > Human Trafficking

permis de ședere

Forţe de ordine; Human Trafficking

Orice permis sau autorizație eliberată de autoritățile țării, în formularul prevăzut de legislația statului, care permite un al treilea ţară naționale sau unui apatrid să ...

întoarcere

Forţe de ordine; Human Trafficking

Pentru a reveni la țară și Comunitate de origine. În cadrul activităţii antitrafic, revenirea implică nu numai transportului fizic de victimă, dar, de asemenea, mecanisme care să ...

evaluarea riscurilor

Forţe de ordine; Human Trafficking

Orice decizie de a deporta sau reveni unei persoane traficate, inclusiv copiilor traficaţi, trebuie să fie precedată de o evaluare a riscurilor, adică o evaluare privind ...

planul de gestionare a riscurilor

Forţe de ordine; Human Trafficking

Un plan care descrie paşii şi măsuri ce trebuie luate pentru a reduce la minimum riscurile și de a gestiona în mod eficient activitățile planificate pentru persoana traficată ...

Cazare sigure

Forţe de ordine; Human Trafficking

Articolul 12 din Convenția Consiliului Europei necesită persoanelor traficate presupusă să fie prevăzute cu "cazare adecvate şi sigure". Utilizarea cuvântului "sigure" nu implică ...

copil separate

Forţe de ordine; Human Trafficking

Un copil sub 18 ani care se află în afara lui țara de origine și separate de atât părinţii, sau ei anterioară juridice/obişnuite sau însoţitor primare. El/ea poate fi singur sau ...

prestatorii de servicii

Forţe de ordine; Human Trafficking

Organizaţii şi persoane fizice care furnizează unul sau mai multe măsuri de sprijin și asistență furnizate persoanelor traficate. Acestea pot să includă lucrători sociali, ...