Home > Industrie/Domeniu > Mediu înconjurător

Mediu înconjurător

Issues related to the circumstances or condition of the earth's natural surroundings.

9Categorii 46865Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Mediu înconjurător

Mediu înconjurător > Pericole de radiaţii

contaminare

Mediu înconjurător; Pericole de radiaţii

Depunerea de material radioactiv nedorit pe suprafeţe, zone, obiecte sau personal. Poate fi fixă sau poate fi îndepărtată.

decontaminare

Mediu înconjurător; Pericole de radiaţii

Reducerea sau îndepărtarea materialului radioactiv contaminant dintr-o/de pe o structură, zonă, obiect sau persoană.

doză

Mediu înconjurător; Pericole de radiaţii

Termen generic care se referă la cantitatea de radiaţie primită de un organism.

efect de seră

Mediu înconjurător; Pericole de radiaţii

Efectul de seră apare atunci când energia termică reflectată de Pământ în atmosferă (de la Soare) este absorbită de gazele cu efect de seră. Datorită acestui fapt, radiaţia se ...

expunere

Mediu înconjurător; Pericole de radiaţii

1) Mărime a unei ionizări produse în aer de către radiaţia x sau gamma. Unitatea pentru expunere este Roentgenul (R). 2) Acţiunea de a fi expus la radiaţie ionizantă sau la ...

radiaţie

Mediu înconjurător; Pericole de radiaţii

Particule alpha, beta, raze gamma, raze x, neutroni, electroni de mare viteză, protoni de mare viteză şi alte particule încărcate care au capacitatea de a produce ioni. ...

deşeu radioactiv

Mediu înconjurător; Pericole de radiaţii

Material solid, lichid sau gazos rezultat din activităţi experimentale/de cercetare care este radioactiv şi care nu mai are nicio utilizare viitoare.