Home > Industrie/Domeniu > Aerospaţial

Aerospaţial

Industry that includes methods of travel and spacecraft for navigating the air or space.

4Categorii 22286Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Aerospaţial

Aerospaţial > Sateliţi

atenuare

Aerospaţial; Sateliţi

Micșorare a intensității sau amplitudinii undelor progresive la trecerea printr-un mediu. Mărime caracteristică pentru scăderea unui semnal de telecomunicații.

amplificator

Aerospaţial; Sateliţi

Amplificator montat în imediata apropiere a unei antene pentru asigurarea unei recepții îmbunătățite a posturilor locale sau pentru recepția posturilor îndepărtate.

antenă

Aerospaţial; Sateliţi

Conductă sau ansamblu de conducte electrice aeriene care formează un circuit electric folosit în radiocomunicații. Dispozitiv de transmitere sau de captare din spațiu a undelor ...

frecvenţă

Aerospaţial; Sateliţi

Repetare deasă și regulată a unei acțiuni, a unui fapt. Mărime care arată de câte ori se produce un fenomen într-o unitate de timp. Mărime egală cu numărul de vibrații pe secundă ...

decibel

Aerospaţial; Sateliţi

Unitate de măsură a intensității sonore, egală cu o zecime dintr-un bel. Unitate de măsură a intensității sau presiunii acustice ce reprezintă nivelul unui sunet a cărui ...

revenire

Aerospaţial; Sateliţi

Variația în timp a deformației unui corp după suprimarea sarcinilor aplicate inițial.

interferență

Aerospaţial; Sateliţi

Fenomen de suprapunere și de compunere a efectelor a două sau a mai multor mișcări vibratorii provenite din surse diferite; intensificare sau slăbire reciprocă a intensității ...