Home > Industrie/Domeniu > Publicitate

Publicitate

The methods and act of calling something to the attention of the public especially through paid announcements. Also includes the business of preparing advertisements for publication or broadcast.

7Categorii 16774Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Publicitate

Publicitate > Reclame radio

rating mediu la sfertul de oră

Publicitate; Reclame radio

O medie estimativă între numărul de persoane şi sfertul de ora, exprimat ca procent din populaţia măsurată.

cel mai bun moment disponibil

Publicitate; Reclame radio

Un angajament pe care şi-l ia staţia de radio de a difuza reclamele programate în cele mai bune momente deschise/disponibile în timpul campaniei. Aceste programări îi oferă ...

panoul radio

Publicitate; Reclame radio

Menţionări de nume acordate unui emiţător de reclame în schimbul unui angajament faţă de emisiune/staţie. Acest lucru se face frecvent pentru sponsorul unei anumite emisiuni ...

panou

Publicitate; Reclame radio

Menţionări de nume acordate unui emiţător de reclame în schimbul unui angajament faţă de emisiune/staţie. Acest lucru se face frecvent pentru sponsorul unei anumite emisiuni ...

grup

Publicitate; Reclame radio

Un grup de staţii de pe aceeaşi piaţă aflate sub aceeaşi conducere sau având acelaşi management al vânzărilor.

sfârşitul cărţii

Publicitate; Reclame radio

O practică de a difuza reclame din aprtea aceluiaşi emiţător la începutul şi la sfârşitul unui calup publicitar. Această strategie este des folosită pentru a creşte impactul ...

ansamblu

Publicitate; Reclame radio

Două sau mai multe staţii de radio operate de către acelaşi proprietar pe aceeaşi piaţă.