Home > Industrie/Domeniu > Matematică

Matematică

Of or pertaining to the study of the measurement, properties, and relationships of quantities and sets, using numbers and symbols.

10Categorii 25129Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Matematică

Matematică > Algebră

exponent

Matematică; Algebră

Un număr mic plasate la colţul din dreapta (cum ar fi un exponent) a unui număr de bază sau un simbol de literă pentru a arăta cât de multe ori cantitatea de bază trebuie ...

raportul

Matematică; Algebră

O comparație a două numere, exprimat ca o câtul derivate prin împărțirea primul număr de al doilea număr. Rapoarte de lucru la fel ca fracţii. Raportul de 8-2 (de asemenea scris ...

factoring

Matematică; Algebră

O metodă de separare a unui produs în diferiţilor factori care alcătuiesc o. Această procedură este foarte util în rezolvarea ecuațiilor de necunoscute. De exemplu, una poate ...

origine

Matematică; Algebră

În matematică, punctul de intersecție a două axe în planul coordonate se numeşte originea.

perfect square

Matematică; Algebră

Orice număr rațional, care este pătratul de un alt număr rațional. Cu alte cuvinte, rădăcina pătrată a unui pătrat perfect este un număr întreg. De exemplu, 0, 1, 4, 9, 16 şi 25 ...

corelaţie pozitivă

Matematică; Algebră

Există o corelaţie pozitivă între x şi y dacă valorile sunt legate în acelaşi mod - adică ca x creşte, y creşte, de asemenea, sau ca x, scade y scade.

plus

Matematică; Algebră

O operaţiune matematică pentru a combina două sau mai multe numere şi variabile într-o cantitate echivalentă, număr sau o expresie algebrică.