Home > Industrie/Domeniu > Pescuit > Marine fishery

Marine fishery

The study and management of living marine resources and their habitat for the sustainable use of those resources and continued productivity, abundance.

Contributors in Pescuit marin

Marine fishery

codul de reglementări federale (CFR)

Pescuit; Pescuit marin

O codificare de regulamentele publicată în registrul Federal de executiv departamentele şi agenţiile de Guvernul Federal. The CFR este împărțit în titluri 50 care reprezintă zone largi supuse ...

slot limită

Pescuit; Pescuit marin

1. a limita dimensiunea peștelui care poate fi păstrat-permite o harvester să păstreze peşte dimensiunea minimă și o dimensiune maximă, dar nu cele între minim şi maxim; 2. Limitele de dimensiune ...

Adaptive management

Pescuit; Pescuit marin

1. a procesului de gestionare care implică activ evoluţia înţelept de un sistem de management de flexibil ca răspuns la feedback-ul informaţii colectate pentru a verifica sau test performanţa (în ...

pescărești comerciale

Pescuit; Pescuit marin

Un termen legat de întregul proces de capturarea şi comercializarea peștilor și crustaceelor pentru vânzare. Aceasta se referă la şi include resurse piscicole, pescari și întreprinderile ...

valoarea

Pescuit; Pescuit marin

1. Pieţei şi nonmarket valorile, valorile brută şi netă şi net beneficii consumatorilor sau bunuri şi servicii; 2. Contribuţia de o acţiune sau obiectul specificat de utilizator goluri, obiectivele, ...

organism modificat genetic

Pescuit; Pescuit marin

Un organism în care oamenii de gene sau celule tehnologii au modificat materialul genetic. Acestea includ izolarea, caracterizare, şi modificarea genelor și introducerea lor în celule vii sau ...

picioare stoc

Pescuit; Pescuit marin

1. Greutatea totală a unui grup (sau stoc) organismelor vii (de ex. pești, plancton) sau a unor definite de acesta (de exemplu spawners), într-o zonă, la un anumit moment. Exemplu: în reproducere ...

Glosare dezvoltate

Useless Human Body Parts

Categorie: Health   3 11 Terms

Math

Categorie: Educaţie   1 20 Terms