Home > Industrie/Domeniu > Muzică

Muzică

Related to the production, distribution and appreciation of music in any genre or style.

14Categorii 50690Terms

Adăugare termen nou

Contributors in Muzică

Muzică > Muzică în general

etnomuzicologie

Muzică; Muzică în general

Ramură a muzicologiei care cercetează culturile muzicale ale popoarelor sau culturile muzicale de tip arhaic.

eufoniu

Muzică; Muzică în general

Instrument muzical de alamă folosit de obicei la acompaniament. Registru de orgă asemănător clarinetului.

triadă

Muzică; Muzică în general

Serie de trei opere muzicale, aparținând aceluiași autor, care formează o unitate. Grup din trei elemente cu proprietăți asemănătoare care constituie o unitate.

cantor

Muzică; Muzică în general

Solist și maestru de cor bisericesc. Cântăreț în biserică; psalt; dascăl; diac.

cadenţă

Muzică; Muzică în general

Succesiune de armonii care produc impresia unei încheieri într-o compoziție muzicală.

transpoziţie

Muzică; Muzică în general

Transcriere sau executare a unei compoziții muzicale în altă tonalitate.

exotism

Muzică; Muzică în general

Tendință în muzica europeană, mai ales romantică, de a descrie priveliști și obiceiuri din țări exotice.