thinhnguyen

Vietnam

Rates upon request.

74 Termeni    0 Glosare    3 Followers    45208 Viewers

thinhnguyen

Vietnam

Rates upon request.

74 Termeni    0 Glosare    3 Followers    45208 Viewers

Termenii utilizatorului thinhnguyen

micrô

Echipament audio;

Một thiết bị (bộ chuyển đổi) được sử dụng để chuyển đổi các sóng âm thanh thành một dòng điện biến đổi; thông thường được đưa vào một bộ khuếch đại và hoặc là được ghi lại hoặc ...

loa phóng thanh

Echipament audio;

Bộ biến điện-âm thanh chuyển đổi các tín hiệu điện thành các âm thanh đủ lớn để nghe thấy ở một khoảng cách.

kiểm tra

Contabilitate; Audit

Một mẫu từ một tập hợp để ước định các đặc trưng của tập hợp đó.